Žalmy nenávisti

By | | No Comments

Výklad Knihy žalmů – část 7.

Úvod. – Žalm 137. – Problematické přístupy k žalmům nenávisti (vyhnout se jim, otupení hrotů či odvysvětlení, spiritualizace či alegorizace, posvěcení či legitimizace vášní a nenávisti). – Konstruktivní přístupy k žalmům nenávisti (otevřené pojmenování bolesti, upřímnost před Bohem ruku v ruce s touhou po pravdě, varování před důsledky našich hříchů, znamení citlivosti na zlo, přenechání soudu Bohu). – Závěr.

Poutní žalmy – Písně stupňů (Žalm 120-134)

By | | No Comments

Výklad Knihy žalmů – část 5.

I. Úloha hudby a zpěvu v církvi (Hudba je Božím darem již od stvoření světa. Zpěv náleží všem Božím lidem. Sborový zpěv je prvořadě k Boží chvále. Zpěv je k užitku všem věřícím.)

II. Poutní žalmy nebo také písně stupňů (Obecná charakteristika. počet poutních žalmů. Uspořádání poutních žalmů.)

III. Bližší pohled na poutní píseň číslo 123 (Úvodní poznámka. Žalm o očích. Posměch a pohrdání. Nehemjáš. Bože, smiluj se nad námi.)