Uspořádej si svůj žebříček hodnot (Kázání na hoře – Mt 6,19-34)

By | | No Comments


Budeme mluvit o pokladech našich srdcí. Jaké poklady se v našich srdcích skrývají? Nebo lépe řečeno, u kterých pokladů se naše srdce zdržují? Jakou tyto poklady mají hodnotu? A kde v těchto pokladech má místo Kristus? Žel, pohledem na dnešní viditelnou církev nevidíme téměř žádný rozdíl od dnešního světa. Co můžeme dělat proto, abychom se odlišili? Jak usilovat o poklady, které mají trvalou hodnotu? Na tyto otázky budeme hledat odpovědi v Ježíšově Kázání na hoře.

Půst (Kázání na hoře – Mt 6,16-18)

By | | No Comments

Co je to půst? Jaké druhy půstu známe? Co o půstu říká Bible? Je půst aktuální i v dnešní době? Věděli jste například, že v Kázání na hoře Ježíš staví půst na stejnou úroveň křesťanských ctností, jako je dávání a modlitba? Nakolik je však půst součástí našich životů? A může se za půstem skrývat i nějaké nebezpečí? Na tyto otázky a mnohem více budeme hledat odpovědi.

Blahoslavenství aneb křesťanství v praxi (Kázání na hoře – Mt 5,1-12)

By | | No Comments

Jsi blahoslavený/á? Co to vlastně znamená? Učení na hoře nám odkrývá jednu zásadní věc: Kdo vlastně vejde do Božího království? Jak takový člověk vypadá, co dělá, kým vlastně je? Pán Ježíš popisuje, jak vypadá skutečný občan Božího království. A zároveň dává varování: „Neboť vám pravím: Nebude-li vaše spravedlnost o mnoho převyšovat spravedlnost učitelů Zákona a farizeů, do království Nebes určitě nevstoupíte.“ (Mat 5:20) Přijď a ověř si, jestli jsi skutečně blahoslavený. Protože jen blahoslavení nezahynou, ale budou mít život věčný!