Ježíš Kristus jako Velekněz

By | | No Comments

Tématem přednášky v exegetickém bloku věnovaném Listu Židům bude představení Ježíše Krista jako Velekněze. Na čem je založena velekněžská služba Pána Ježíše? Co z takového postavení vyplývá pro nás dnes?

Ježíš Kristus, Abraham a Mojžíš

By | | No Comments

Biblické školení pracovníků  2020/2021

Přednášejícími jsou Michal Mazur a David Kotas. Tématem jejich přednášek v exegetickém bloku věnovaném Listu Židům bude představení Ježíše Krista ve vztahu k Abrahamovi a Mojžíšovi. Otázka vztahu Pána Ježíše k Abrahamovi a potažmo nároku křesťanů na Abrahamovo
požehnání měla a má klíčový význam pro církev. Podobně křesťané se museli vypořádat se vztahem
Ježíše k Mojžíšovi a církve k Zákonu.

Ježíš Kristus Vysvoboditel

By | | No Comments

Biblické školení pracovníků   2020/2021

Na téma Ježíš Kristus Vysvoboditel bude hovořit Jiří Král