Jan Amos Komenský umění kazatelské

By | | No Comments

Biblické školení pracovníků přednáška na téma Jan Amos Komenský umění kazatelské. Inspirace z příručky o kazatelství pro dnešní den? Aktuální výzvy.
Zpráva a naučení o kazatelství. Zpráva a naučení o kazatelství – Jan Amos Komenský.
Jan Amos Komenský velikán českého národa a Komenský jako příklad kazatele.
Dopad učení Jan Amose Komenského

Přednášející: Jiří Kaleta

Jan Amos Komenský a dokonalost křesťana

By | | No Comments

Biblického školení pracovníku na téma Jan Amos Komenský a dokonalost křesťana.
V čem je křesťanova dokonalost? Dá se jí dle Jana Amose Komenského naučit, nacvičit a jak se dá měřit?

Přednášející: Pavel Kaczmarczyk

► ke stažení – Přemyšlování o dokonalosti křesťanské

 

Luther (reformace) a islám

By | | No Comments

1. Dobové pozadí
2. Lutherovy spisy o Turcích (Türkenschriften)
3. Povaha a role Turka (islámu)
3. 1. Turek jako trest Boží
3. 2. Ztotožnění Turka s malým rohem ze 7. kapitoly Danielova proroctví
3. 3. Islám jako falešné náboženství
3. 3. 1. Věroučné defekty islámu (racionalismus a anti-Kristovství, Korán, (nejen) papež „v jednom pytli“ v Turkem)
3. 3. 2. Mravní defekty islámu (ukrutnost, mnohoženství a pohlavní nezřízenost)
4. Boj proti Turku (islámu)
4. 1. Fyzický boj proti Turku
4. 2. Duchovní boj proti Turku (modlitba, pastorační rady zajatým, poznání islámu k účelům apologetickým a misijním)
5. Exkurz: Islám a česká reformace (Bartoloměj Dvorský (Curius), Václav Budovec z Budova, Jan Amos Komenský)
6. Inspirace pro dnešek

Reformace a mládež

By | | No Comments

Reforma vztahu k Bohu. — Reforma bohoslužeb vstříc mládeži. — Reforma rodinné výchovy. — Reforma škol. — Ohlas Lutherovy reformy vzdělávání v zemích Koruny české (Trotzendorf, Komenský)

Jan Amos Komenský a proroctví

By | | No Comments

Jan Amos Komenský a proroctví
Falešná proroctví doby. Jak je možné, že lidé podléhají falešným učiním a učitelům?
Přednášející: Zbyšek Kaleta

 
Jan Amos Komenský a proroctví 
Falešná proroctví doby. Jak je možné, že lidé podléhají falešným učiním a učitelům?
Přednášející: Michal Mazur

Jan Amos Komenský a proroctví

By | | No Comments

Jan Amos Komenský a proroctví
Falešná proroctví doby. Jak je možné, že lidé podléhají falešným učiním a učitelům? 
Přednášející: Michal Mazur

 
Jan Amos Komenský a proroctví 
Falešná proroctví doby. Jak je možné, že lidé podléhají falešným učiním a učitelům? 
Přednášející: Zbyšek Kaleta