Islám

By | | No Comments

Stručné seznámení se základy islámu, srovnání se základními prvky učení křesťanství. Proč je pro muslimy křesťanství nepřijatelné? Je možný dialog mezi křesťany a muslimy?

Luther (reformace) a islám

By | | No Comments

1. Dobové pozadí
2. Lutherovy spisy o Turcích (Türkenschriften)
3. Povaha a role Turka (islámu)
3. 1. Turek jako trest Boží
3. 2. Ztotožnění Turka s malým rohem ze 7. kapitoly Danielova proroctví
3. 3. Islám jako falešné náboženství
3. 3. 1. Věroučné defekty islámu (racionalismus a anti-Kristovství, Korán, (nejen) papež „v jednom pytli“ v Turkem)
3. 3. 2. Mravní defekty islámu (ukrutnost, mnohoženství a pohlavní nezřízenost)
4. Boj proti Turku (islámu)
4. 1. Fyzický boj proti Turku
4. 2. Duchovní boj proti Turku (modlitba, pastorační rady zajatým, poznání islámu k účelům apologetickým a misijním)
5. Exkurz: Islám a česká reformace (Bartoloměj Dvorský (Curius), Václav Budovec z Budova, Jan Amos Komenský)
6. Inspirace pro dnešek

Radikální islám versus radikální křesťanství

By | | No Comments


Otázky jako: „Jsme všichni děti Abrahamovy? Jsou si všechna náboženství rovná? Je Alláh Bůh Bible? Co je hlavní dělicí čárou mezi křesťanstvím a islámem? Co říká Bible o Mohamedovi? Je islám také cesta k Bohu?“ se stále více stávají natolik citlivými, že se téměř nedá o nich mluvit věcně a otevřeně. U nás je to navíc dost zvláštní, že sice lidé nemají žádnou zkušenost s konkrétními muslimy, ale přesto je otázka islámu třaskavé téma víc než někde jinde. Tímto seminářem se budeme chtít na ty věci podívat z perspektivy Bible, a hlavně si položit otázku: „Co my jako Ježíšovi učedníci, s tím vším máme dělat?“