Evoluce, nebo stvoření

By | | No Comments

Evoluční teorie je dnes prezentována jako tzv. vědecký názor vysvětlující vznik světa a také života na Zemi. Existují však dostatečné důkazy podporující tuto teorii? Tato otázka je hlavním předmětem přednášky, stejně jako předestření hlavních křesťanských alternativ k evoluční teorii – kreacionizmu a teorie inteligentního plánu (designu). V závěru přednášky jsou analyzovány dopady evoluční teorie do oblasti etiky a také zaujato stanovisko k tzv. teistické evoluci.