Nasza duchowa realność

By | | No Comments

Naše duchovní realita

O skutečnosti každodenního života s Bohem, o tom, že musíme obnovovat svou čistotu, nadšení a lásku. Věřím, že v životě mladého člověka satan útočí nejvíce na jeho nadšení pro Boha a chuť k životu; když se mu ho podaří o toto oloupit, ztrácí směr a mravní hranice.

Mohu mít jistotu, že budu v nebi?

By | | No Comments

Jistota spasení – také jste tak dlouho o tomto pojmu neslyšeli mluvit nebo kázat? Kde se to učení v církvi vzalo? Není to projev falešné sebejistoty – nebo nafoukanosti? Není to vnadidlo? Vždyť hřeším – to nikdy „nemůžu dát“. Pokání – „zvětralý pojem“. Co to pokání je – dneska tomu vůbec nikdo z normálních lidí nemůže rozumět. Jde to nehřešit? Platí: „Pán Bůh tě má rád takového, jaký jsi“ – nebo je třeba k tomu něco dodat – vysvětlit? Dnešní doba plná nejistot a taková nabídka – kdyby to byla pravda, jdou „za tím“ zástupy lidí. Není to falešná jistota? Máš otázky kolem jistoty spasení – já také. Přijď si o tom popovídat nad Božím slovem – neboj se říci názor, zkušenost.

Můj fotr je lotr aneb rozvrácená rodina

By | | No Comments

Zjistíš, jaká jsou Boží řešení problémů tvé rodiny. Naučíš se, jak se zachovat, jestliže tvoji rodinu rozbíjí tvůj hřích nebo hříchy jiných členů tvé rodiny. Dozvíš se o Boží milosti projevující se v tom, že tě adoptuje do své rodiny, a o tom, jak se můžeš stát zprostředkovatelem Jeho milosti.