Za co stojím? A kdo jsem?

By | | No Comments

V semináři budeme řešit problém vlastní hodnoty, vlastní identity. Náš život je jako příběh, utváří se určitým způsobem. Na druhou stranu to jsou příběhy jiných lidí, které formují naše odpovědi na otázky typu: Za co stojím? Kdo jsem? Jakou mám hodnotu?

Proti proudu

By | | No Comments

Přemýšlení nad odlišností hodnotových systémů, kterým se řídí dnešní postmoderní společnost, a naopak na kterém by měli postavit křesťané svůj životní styl. Proč je dnes tak těžké obhajovat, že je něco normální – nenormální, přirozené – nepřirozené. Důstojnost člověka, význam rodiny, obyčejná lidskost a další hodnoty dané Stvořitelem, budou tématem našich rozhovorů. Seminář by měl vyznít tak, že jít proti proudu je krásné dobrodružství spojené s následováním Krista.

Vyplatí se to?

By | | No Comments

Tuto otázku si klademe téměř každý den. Umíme ale zhodnotit, co má pro nás cenu a co ne? Podle jakých kritérií se rozhodujeme a do čeho vkládáme naši naději? Rozhodujeme se vždy správně a umíme nést následky našich rozhodnutí?