Vliv médií na tvoje myšlení

By | | No Comments

Svět informací se mění neuvěřitelným tempem a naše schopnost rozumět a reagovat na tyto změny bude mít v nadcházejících letech dopad na naše svědectví o Kristu. Film, video, televize, tisk a rádio patří mezi tradiční způsoby, jak zasáhnout lidi. Internet je jednou z modernějších technologií, kterou můžeme oslovit lidi Ježíšovou láskou.

Kázání

By | | No Comments

Kázání na text Lk 19,10: „Nebo přišel Syn člověka, aby hledal a spasil, což bylo zahynulo.“

Kázání na Den horníků.

(Druga połowa kazania po polsku.)

 

Kázání

By | | No Comments

Kázání na text Gn 19, 12: „I řekli muži k Lotovi: Máš-li ještě zde koho, buď zetě neb syny své, neb dcery své, i všecko, což máš v městě, vyveď z místa tohoto.“

Kázání u příležitosti památky posvěcení kostela.

Největší dějinná událost – druhý příchod Pána Ježíše Krista – je před námi. Připravujeme se na ni? Slouží k přípravě na ni náš kostel? Usilujeme o to, aby i naši blízcí byli připraveni?

Mluvit o Kristu můžeš i TY!

By | | No Comments

Mezi lidmi asi převládá většinový názor, že mluvit o Kristu a zvěstovat evangelium mají jen misionáři a teologicky vzdělaní lidé. Opravdu je to tak? Na tomto semináři zazní, proč to můžeš a máš dělat i TY! Dělat „misii“ neznamená vytvářet další aktivity navíc, ale hledat způsoby, jak žít misijně, přirozeně a prakticky každý den.

Na semináři hovoří pracovníci a dobrovolníci Evangelizačního centra M.I.S.E.