Evoluce, nebo stvoření

By | | No Comments

Evoluční teorie je dnes prezentována jako tzv. vědecký názor vysvětlující vznik světa a také života na Zemi. Existují však dostatečné důkazy podporující tuto teorii? Tato otázka je hlavním předmětem přednášky, stejně jako předestření hlavních křesťanských alternativ k evoluční teorii – kreacionizmu a teorie inteligentního plánu (designu). V závěru přednášky jsou analyzovány dopady evoluční teorie do oblasti etiky a také zaujato stanovisko k tzv. teistické evoluci.

Reformace, etika a církev

By | | No Comments

Něco jako úvod. — Chvála špatných kázání. — Etika. — Znaky pravé církve (notae ecclesiae). Manželství jako svátost? — A teď do naší žhavé současnosti. — Ecclesia semper reformanda.