Przepowiednie końca świata

By | | No Comments

Předpovědi konce světa

Konec světa! Zní to hrozivě, je to strašné – ale je to pravda? Jestli je, čeho se máme bát a co jen rafinovaná mediální manipulace? Věřím, že konec světa přijde, nevěřím, že se to stane tak, jak předpovídají některé knihy, náboženství a lidé. Letní tábor není nejlepším místem na přemýšlení o velké apokalypse, ale není dobré položit si několik důležitých otázek? Existují předpovědi Mayů, Inků, Nostradama a mýty a legendy o tom, jak se to stane – vyplatí se jim věřit? Co je lepší – bezstarostnost nebo strach? Stihnou nás evakuovat mimozemšťané nebo už pro nás není naděje? Ačkoli se to nezdá, nejsou to nesmyslné otázky. Nejdůležitější otázka zní: Co by řekl Ježíš o cestě, po které kráčím? Není na ní místo pro můj konec světa?

Za minutu dvanáct

By | | No Comments

Mnoho bylo řečeno o roce 2000. Mnoho lidí mělo své představy o tom, co se stane. Nastane konec světa? Přijde Kristus podruhé? – V tomto semináři se na základě Písma podíváme na čtyři nejběžnější přístupy k posledním časům a zaměříme se na tradiční lutersko-křesťanský pohled na věc.

Kázání

By | | No Comments

Kázání na text Gn 19, 12: „I řekli muži k Lotovi: Máš-li ještě zde koho, buď zetě neb syny své, neb dcery své, i všecko, což máš v městě, vyveď z místa tohoto.“

Kázání u příležitosti památky posvěcení kostela.

Největší dějinná událost – druhý příchod Pána Ježíše Krista – je před námi. Připravujeme se na ni? Slouží k přípravě na ni náš kostel? Usilujeme o to, aby i naši blízcí byli připraveni?