Jan Amos Komenský a dokonalost křesťana

By | | No Comments

Biblického školení pracovníku na téma Jan Amos Komenský a dokonalost křesťana.
V čem je křesťanova dokonalost? Dá se jí dle Jana Amose Komenského naučit, nacvičit a jak se dá měřit?

Přednášející: Pavel Kaczmarczyk

► ke stažení – Přemyšlování o dokonalosti křesťanské