Kristína Royová: Láska k Bohu a národu

By | | No Comments

Čtvrtá část pětidílného cyklu zamyšlení nad životem a dílem Kristíny Royové (1860–1936), který zazněl na setkání pěveckých sborů Tatranského seniorátu ECAV dne 25.9.2005 ve Staré Ľubovni.

Na okraj knihy „Bez Boha na světě“.

[Převzato se svolením autora.]

Boží postoj k potratům

By | | No Comments

Žijeme v postmoderní době, která se vyznačuje velkým odklonem od jasných neměnných dokonalých a naprosto svatých Božích přikázání. Lidská společnost ve svém odpadnutí k vlastní zkáze opouští nebo překrucuje Boží Zákon. Jedině Dárce života sám má právo lidský život dát či jej ukončit podle své svaté vůle. Dle hrubých odhadů dochází ročně v „civilizovaném“ světě k více jak 50 milionům zabití nenarozených dětí! Tato strašná genocida nemá obdoby s žádnou z válek, které na naší planetě doposud proběhly. A to vůbec nebereme v potaz zabíjení „nadpočetných“ lidských bytostí v rámci procedur asistované reprodukce – IVF či při užívání hormonální antikoncepce, nitroděložních tělísek a ilegálních potratech… Krev těchto dětí však volá k Hospodinu stejně jako krev zabitého Ábela (Židům 12, 24; Zj 18, 24).

 

Dopis dětem, které nečtou

By | | No Comments

Současná generace dětí vyrůstá bez elementární znalosti Bible a křesťanství. Navíc je to vlivem bouřlivě se proměňujícího světa generace jiných dětí, než je ta naše. Přesto je to generace, která potřebuje slyšet evangelium a která ráda naslouchá, když k ní mluvíme „jejich řečí“. Seminář ukáže cestu do vzrušujícího světa duchovní proměny, která může změnit budoucnost.

Dobrovolníkem v Tanzanii

By | | No Comments

Seminář bude spíše vyprávěním o mé devítiměsíční dobrovolnické službě v Tanzanii, doprovázeným fotografiemi. Budu sdílet informace o projektu Děti Afriky a také o životě a kultuře Tanzanie jako takové, nebo alespoň té, kterou jsem mohla poznat na vlastní kůži (někdy i doslova).