Proroctví jako problém. Na okraj filmu ČT „Bieszczady“

By | | No Comments

Přednáška reaguje na film „Bieszczady“ (2013, režie: M. Benc, námět: J. Sliž). Přibližuje dějiny „rozhodných křesťanů“ (letničních) na Těšínsku, informuje o „proroctví“, které vyvolalo odchod řady letničních věřících z Těšínska do Bieszczad a které se nesplnilo.

Film Bieszczady reaguje na zjevně falešné proroctví postmoderním přístupem: rezignuje na zjišťování pravdy (pro někoho to proroctví bylo, pro někoho nebylo, neřešíme, zda bylo pravé), snaží se o předání pozitivního obrazu, přičemž negativní fakta buď nezmiňuje, nebo nereflektuje.

Škodlivé poselství zvoleného přístupu spočívá v tom, že film (v pasáži věnované proroctví) komunikuje:
– že příliš nezáleží na rozsuzování proroctví (ve filmu není žádné jednoznačné vyjádření k pravdivosti proroctví, naopak je jeho poselství o zničení spíše otupováno a rozmělňováno)
– že je normální situace, když se ve zdravém společenství objeví falešné proroctví, které několik let určuje život tohoto společenství

Leopold Marcin Otto

By | | No Comments

Přednáška v rámci biblického školení pracovníku 2018/2019

Svědectví o Božím služebníkovi. Opozice vůči liberální teologii.
Vyznavačství všedního dne. 200 let od narození Leopolda Marcina Otta

Kázání / Kazanie

By | | No Comments

Slavnostní kázání o dvou částech, pronesené v Albrechticích u Českého Těšína k 32. výročí posvěcení kostela a 30. výročí založení sboru (1980).

  1. část: na text Ž 103, 2: „Dobrořeč duše má Hospodinu, a nezapomínej se na všecka dobrodiní jeho.“ (0:00 – 8:30)
  2. część: na tekst J 11, 28-29: „A to rzekłszy [Marta] szła i potajemnie zawołała Maryję, siostrę swoję, mówiąc: jest tu nauczyciel, i woła cię. Ona skoro usłyszała, wnet wstała i szła do niego. „ (8:40 – 28:18)

Dějiny evangelíků na Těšínsku. Svědectví – poučení – odkaz.

By | | No Comments

Autor se úvodem ptá, co pro nás znamená víra v Ježíše Krista a jaké poselství nám přináší reformační tradice na Těšínsku. Dále pohovoří o pronásledování protestantů za protireformace, o toleranci a době svobody s výhledem k roku 1918. Nakonec poukáže na odkaz evangelické církve v tomto regionu a na protestantské impulzy, které nás vedou k zachování reformačního dědictví. Písmo – tradice – duch našich otců: to je budoucnost naší církve.