Leopold Marcin von Otto

By | | No Comments

Leopold Marcin von Otto (1819-1882) byl nazván „duchovním otcem polského protestantismu“. Jeho zápas o čistotu evangelia, proti liberální teologii a o horlivé následování Krista je inspirující dodnes.

Přednáška zazněla u příležitosti uplynutí 200 let od jeho narození.

Písně duchovní staré i nové. K 380. výročí Cithary sanctorum.

By | | No Comments

Autor Cithary sanctorum – Jiří Třanovský
Literární tvorba Třanovského před vydáním Cithary sanctorum
Cithara sanctorum – základní údaje
Cithara sanctorum – literární hledisko
Cithara sanctorum – hudební hledisko
Cithara sanctorum – teologické hledisko
Cithara sanctorum – význam a působení
Třanovského vyučování o duchovním zpěvu ve světle předmluvy k Cithaře (soulad s Božím slovem, čtyři důvody k chválení Boha, staré a nové písně, pokora)