Blahoslavenství aneb křesťanství v praxi (Kázání na hoře – Mt 5,1-12)

By | | No Comments

Jsi blahoslavený/á? Co to vlastně znamená? Učení na hoře nám odkrývá jednu zásadní věc: Kdo vlastně vejde do Božího království? Jak takový člověk vypadá, co dělá, kým vlastně je? Pán Ježíš popisuje, jak vypadá skutečný občan Božího království. A zároveň dává varování: „Neboť vám pravím: Nebude-li vaše spravedlnost o mnoho převyšovat spravedlnost učitelů Zákona a farizeů, do království Nebes určitě nevstoupíte.“ (Mat 5:20) Přijď a ověř si, jestli jsi skutečně blahoslavený. Protože jen blahoslavení nezahynou, ale budou mít život věčný!