Moje denné stíšenie

By | | No Comments

Na semináři se budeme zabývat nejprve tím, jaký význam mají každodenní ztišení (proč je potřebné každodenní ztišení před Boží tváří, co přináší do života), a pak tím, jak si denní ztišení připravit (čas, délka, místo, osobní příprava) a jaký by měl být jeho průběh (úvodní modlitba, čtení Božího Slova, zamyšlení – zkoumání textu pomocí otázek, poznámky, smysluplná a požehnaná modlitba v rámci ztišení). V závěrečné diskusi se můžeme sdílet s tím, jaký význam pro nás mají ztišení, jak si je připravujeme, který stal je „nejlepší“ atd.

Bible jako oddychová četba? (Aneb palčivé otazníky nad Písmem)

By | | No Comments

Proč mohli mít praotcové víry více žen a nám už to Pán Bůh nedovoluje? Proč Pán Bůh dopustil pokus o vyhlazení svého lidu v Egyptě? Jak mohl Pán Bůh přikázat „Nezabiješ“ a poté přikázat vyhlazení národů v kenaanské zemi? Jak jde dohromady přikázání Pána Boha „Oko za oko, zub za zub“ s přikázáním lásky Pána Ježíše? Přinesl Pán Ježíš pokoj nebo meč? Proč nám Pán Ježíš někdy dává za příklad lumpy? Co myslí Pán Ježíš rouháním se proti Duchu svatému – a netýká se to náhodou mne? Co když i po tomto semináři něčemu v Bibli nerozumím? Tyto – i další – otázky budou předmětem našeho zamyšlení.

Co na to powie Pan Bóg?

By | | No Comments

Co na to řekne Pán Bůh?

Boží Slovo je v našem životě nejdůležitější – alespoň to tvrdíme. Jedním z nejlepších svědectví toho, jak vážně bereme Boha, je poslušnost Jeho vůli: vůči tomu, co říká Bible, vůči zmatku a chaosu, který může nastat v životě člověka v libovolné chvíli. Jsme si jisti, že vidíme náš život tak, jak ho vidí Bůh? Směřujeme tam, kde nám Pán přichystal místo pro zbytek našeho života?

Biblické poradenství

By | | No Comments

Přednášející je certifikovaný biblický poradce (ACBC) br. Jonathan Moorhead, Ph.D., otázku biblického poradenství. Překlad: Tomáš Ilgner

V přednášce hovoří hlavně o tom, jak sdílet s ostatními evangelium, jak reagovat a co říkat, když za mnou přijde někdo nevěřící, někdo hledající.

Běžím, trénuji

By | | No Comments

Impregnujme se slovem Božím, nechejme se prosáknout modlitbou.

Židům 4, 12
Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč;
proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku, a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce.

Žalmy 1: 1-2
Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných,
který nesedává s posměvači, nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci.

Překlady Bible

By | | No Comments

Kolik je na světě národů bez Bible ve své mateřštině? Jak pracují překladatelé Bible? Ukážeme si příklady z lingvistické práce, budeme si vyprávět příběhy o tom, jak Bible proměnila jednotlivce i národy. Nebudou chybět zážitky z dlouhodobého misijního pobytu ve střední Asii.

Proč (ne)být protestantem?

By | | No Comments


V roce 2017 jsme slavili 500 let od oficiálního začátku protestantské reformace, což nám poskytlo mnoho příležitostí zamyslet se nad významem protestantského hnutí v soudobém kontextu. Někteří oslavili výročí reformace jako znovu objevení pravd Písma a jeho ústřední zvěsti o spáse člověka. Jiní však tuto příležitost využili ke kritice protestantismu. Mnozí poukazovali na nejrůznější důvody, proč je lepší protestantem nebýt. Na tomto semináři se chci podívat na hlavní teologické a biblické body této kritiky a zhodnotit, zda se jedná o námitky opodstatněné či zda na ně dokáží protestanté smysluplně, biblicky i teologicky odpovědět.

Jak číst Bibli s užitkem

By | | No Comments

„Bible je v současnosti jediný zlatý poklad, který je celý v oběhu.“ (Pavel Kosorin) Kde se dá onen poklad najít? Jak z něj vytěžit co nejvíce? Jaké nástroje potřebujeme k těžbě? Seminář bude propojen s praktickým workshopem, kde se blíže seznámíme s jednou konkrétní metodou studia Bible.