Kázání

By | | No Comments

Kázání na text Mt 13,30: „Nechte ať obé spolu roste až do žně. A v čas žně dím žencům: Vytrhejte nejprv koukol a svažte jej v snopky k spálení, ale pšenici shromažďte do stodoly mé.“

  1. V množství nemusí být pravda
  2. Křesťan musí být bdělý
  3. Jen Kristus může proměnit koukol v pšenici