Střídmost versus prostopášnost

By | | No Comments

Vyučování na bratrském setkání v Těrlicku 5. 10. 2020.

 

I. Úvod a vymezení pojmů

II. Konkrétní životní oblasti

  • přijímání potravy
  • pití alkoholu
  • sex
  • majetek a bohatství
  • ostatní oblasti

III. Důsledky střídmosti či prostopášnosti

Na zdraví je ve skutečnosti na nemoc

By | | No Comments

V semináři se budeme zabývat podlostí zla, které uštkne jako zmije. Odpovíme na otázky, co je to alkohol, závislost a recidiva. Zazní osobní svědectví o vysvobození z moci tyrana Alkoholu a radosti a požehnání, plynoucí z následné abstinence. Nebudou chybět praktické rady ohledně vztahu k alkoholu.