Kázání

By | | No Comments

Kázání na text Gn 4, 3-5a: „Po mnohých pak dnech stalo se, že obětoval Kain z úrody zemské oběť Hospodinu. Ano i Abel také obětoval z prvorozených věcí stáda svého, a z tuku jejich. I vzhlédl Hospodin na Abele a na oběť jeho. Na Kaina pak a na oběť jeho nevzhlédl.“

Další texty: Lk 12, 16-20, Žd 11, 4

Kázání u příležitosti díkůvzdání za úrodu země.

Ábelova oběť víry. Ábelovo svědectví v jeho srdci. Ábelovo svědectví po jeho smrti.