Podpořte nás

Jak nás podpořit?

Křesťanské společenství je neziskovou organizací a ve své činnosti je závislé zejména na darech svých členů a příznivců. KS není církví a nepodílí se na majetkovém vyrovnání státu s církvemi. Chcete-li činnost KS podpořit, můžete poukázat svůj dar na účel dle připojeného seznamu.

Účty a variabilní symboly

Číslo hlavního účtu: 260182314/0300
Variabilní symboly:

  • 684011 – Karmel – investice
  • 684021 – Lípa – investice
  • 684041 – Odbor mládeže – centrální akce a školení mládeže a dorostu
  • 684081 – BŠP
  • 684091 – Vydavatelská činnost
  • 85000 – bez konkrétního určení (na aktuální potřeby)

Číslo účtu festivalu XcamP: 1725267399/0800 

Číslo projektu Srdce pro Afriku: 1147004/2060

Číslo účtu misijních aktivit v Mongolsku:  2501430913/2010

Číslo účtu Šance podaná ruka: 2501321530/2010

Děkujeme