Život, který ustojí každou bouřku

Žalmy 1: 1-3

Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači, nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci. Je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas, jemuž listí neuvadá. Vše, co podnikne, se zdaří.

 

Přehraj soubor

  Slavomír Slávik

  Žalmy 1: 1-3

  2019

  Akce místních společenství

  tematická přednáška

  slovenština