Žalmy mimo Knihu žalmů

Dovětek k výkladům Knihy žalmů. Chvalozpěvy ve Starém a Novém zákoně.

 

Přehraj soubor

  Michal Klus

 

  2017

  Biblické školení pracovníků

  biblický proslov

  čeština