Úvod do Pěti knih Mojžíšových

První část cyklu „Ježíš v Tóře“.

Přehled obsahu Pentateuchu, Hlavní témata Pentateuchu, Vznik a autorství Pentautechu

 

Přehraj soubor

  Martin Piętak

 

  2015

  Biblické školení pracovníků

  tematická přednáška

  čeština