Úvod do hermeneutiky Starého zákona. Jak vykládat Starý zákon?

 

Přehraj soubor

  Pavel Hanes

 

  2013

  Biblické školení pracovníků

  tematická přednáška

  slovenština