Reformace a politika

Nebudeme se bavit o náboženství a politice. — Učení o dvou říších. — Münsterští novokřtěnci. — Sedláci a Tomáš Müntzer. — Lutherův spis Jak se mají křesťané vypořádat s Mojžíšem? — Ulrich Zwingli. — Jan Kalvín. — Učení o dvou říších a Třetí říše, Dietrich Bonhoeffer.

 

Přehraj soubor

  Zbyšek Kaleta

 

  2017

  Biblické školení pracovníků

  tematická přednáška

  čeština