Reformace a konfirmace

Zkušenosti s konfirmací. — Biblické zdůvodnění pojmu konfirmace: příklady — Význam pojmu utvrzovat ve Starém zákoně — Pojem utvrzovat / potvzovat v Novém zákoně — Slib ve Starém zákoně — Co je konfirmace? — Konfirmace v historickém průřezu — Důležité formulace konfirmačního aktu — Teologické a duchovní aspekty slavnosti konfirmace (dle I. Kišše) — Konfirmace je biblická – vystihuje ducha Bible — Smysl konfirmace — Nedostatky konfirmační praxe a reakce na ně — Shrnutí: proč je konfirmace na místě — Možné a potřebné změny — Závěr

 

Přehraj soubor

  Marek Říčan

 

  2016

  Biblické školení pracovníků

  tematická přednáška

  čeština