Proč právě já?

Obnovou sebe k budování Církve: Odhoďte už svůj dřívější způsob života i to staré já, které je zkažené a plné klamných tužeb. Obnovujte ducha své mysli a oblékněte se do nového člověka stvořeného k Božímu obrazu, plného spravedlnosti, svatosti a pravdy

 

Přehraj soubor

  Marián Kaňuch

  Efezským 4: 22-24

  2018

  Modlitební konference

  svědectví

  slovenština