Předobrazy Krista v příbězích Pěti knih Mojžíšových

Pátá část cyklu „Ježíš v Tóře“.

 

Přehraj soubor

  Martin Tomala

 

  2016

  Biblické školení pracovníků

  tematická přednáška

  čeština