Pastorace. Úvod do problematiky. Poslání pastorální teologie. Proč pro službu lidem nestačí nadšení?

Poslání pastorální teologie – Vymezení pojmu pastorace – Duchovní pastýř a bližní

 

Přehraj soubor

  Stanislav Piętak

 

  2015

  Biblické školení pracovníků

  tematická přednáška

  čeština