Panenské početí a mariologie (Apoštolské vyznání víry, 4. část)

I. Význam panenského početí (mariologie jako podmnožina christologie)
II. Marie v Novém zákoně (zvěstování, navštívení (Alžběty), Magnificat, narození Páně, uvedení Páně do chrámu (očišťování Panny Marie), útěk do Egypta, nalezení Ježíše v chrámě, svatba v Káně Galilejské, Ježíšovy výroky o matce, Marie pod křížem, letnice)
III. Marie v katolické mariologii (neposkvrněné početí a bezhříšnost, vždy panna (problém panenství post partum), spolupracovnice na díle spásy, prostřednice a orodovnice, nanebevzetí)

 

Přehraj soubor

  Daniel Spratek

 

  2011

  Biblické školení pracovníků

  tematická přednáška

  čeština