Nepromarni své mládí

Kniha Kazatel je pro nás studnicí moudrosti. Společně s Lancem jí bleskově proletíme, abychom odhalil proč a jak moudře žít a zároveň, abychom se vyhnuli pokušení promarnit svůj život na pomíjivé věci.

 

Přehraj soubor

  Lance Roberts

  Kazatel

  2018

  Konference mládeží v Třanovicích

  tematická přednáška

  čeština