Miejsce dla Jezusa

Ewangelizacja pasyjna w parafii ewangelickiej w Goleszowie (sobota 23.03.2013)

 

Přehraj soubor

  Stanislav Kaczmarczyk

  Lukáš 9, 58

  2013

  Kázání

  evangelizace

  polština