Malá kniha velké poselství v listě Filemonovi

Přednáška z Biblického školení pracovníku na téma List Filemonovi, přednášející Lukáš Sztefek
Malá kniha velké poselství – Vztah křesťanů k výzvám doby (otrokářství, nevolnictví, a pod.). Má nám List Filemonovi co říct? Poselství apoštola Pavla. Odpuštěn dluhu, láska k bližním, veliká láska Ježíše Krista, znovuzrození člověka a mnoho dalšího v listě Filemonovi.

Filemonovi 1:7 Tvá láska mi přinesla velkou radost a povzbuzení, protože jsi potěšil srdce věřících, bratře.

 

Přehraj soubor

  Lukáš Sztefek

  Filemonovi

  2020

  Biblické školení pracovníků

  biblický proslov

  čeština