Křesťanství a liberalismus

„Nejenže se moderní liberalismus od křesťanství liší, ale dokonce se jedná o úplně jiné náboženství.“ – tak zní hlavní teze princetonského teologa, předního novozákoníka a zakladatele dvou církevních institucí, Johna Greshama Machena. Jeho přednáška (a později kniha) Christianity and Liberalism se stala stěžejním teologickým spisem 20. století. Machen, který měl bezprostřední zkušenost s klasickým (německým) liberalismem, se v ní snaží rozdíl mezi křesťanstvím a liberalismem co nejasněji a nejpřímočařeji vykreslit. Je tato teze po téměř sto letech stále platná? Je vůbec správné takto příkře odepsat liberalismus jako „nekřesťanskou filosofii“? To jsou některé otázky, na které se v tomto semináři pokusíme odpovědět.

 

 

Přehraj soubor

  Mojmír Adámek

 

  2019

  XcamP

  tematická přednáška

  čeština