Křest svatý

Křest svatý je Božím dílem.

Co nám Pán Bůh dává ve křtu?

K čemu nás křest zavazuje?

Je křest nemluvňat biblicky zdůvodnitelný?

Je třeba po křtu ještě další křest, a to Duchem svatým?

Křest podle Luthera.

Křest a mezidenominační dialog.

 

Přehraj soubor

  Stanislav Piętak

 

  2013

  Biblické školení pracovníků

  tematická přednáška

  čeština