Kazanie

Kazanie wygłoszone z okazji 94. rocznicy Diakonatu Eben-Ezer w Dzięgielowie.

 

Přehraj soubor

  Stanislav Piętak

  1. Korintským 1, 4-9

  2017

  Kázání

  biblický proslov

  polština