Kázání

Kázání na text Lk 24, 5-6: „Když se pak ony bály, a sklonily tváři své k zemi, řekli jim: Co hledáte živého s mrtvými? Neníť ho tuto, ale vstalť jest. Rozpomeňte se, kterak mluvil vám, když ještě v Galilei byl.“

Jak má vypadat živý křesťan?

 

Přehraj soubor

  Vladislav Santarius

  Lukáš 24, 5-6

  1980

  Kázání Vladislava Santaria

  biblický proslov

  čeština