Kázání

Kázání na text 1 Pe 5,5b: „A všickni poddanost jedni druhým ukazujte, pokorou vnitř se ozdobte. Bůh zajisté pyšným se protiví, ale pokorným dává milost.“

 

 

Přehraj soubor

  Vladislav Santarius

  1. Petrův 5, 5

 

  Kázání Vladislava Santaria

  biblický proslov

  čeština