Kázání

Kázání na text Ž 51, 12: „Srdce čisté stvoř mi, ó Bože, a ducha přímého obnov u vnitřnostech mých.“

Kázání na Den horníků.

 

Přehraj soubor

  Vladislav Santarius

  Žalm 51, 12

 

  Kázání Vladislava Santaria

  biblický proslov

  čeština