Promluva k mládeži

Velikonoční promluva k mládeži: Vybídnutí, aby „předběhla“ starší generaci, ale zároveň s ní spolupracovala. Na závěr zaznívá evangelilzační výzva.

 

Přehraj soubor

  Vladislav Santarius

  Jan 20, 4

 

  Kázání Vladislava Santaria

  biblický proslov

  čeština