Kázání

Kázání na text Mt 6,20: „Ale skládejte sobě poklady v nebi, kdež ani mol ani rez nekazí, a kdež zloději nevykopávají ani nekradou.“

1) Nebeský Otec je bohatý  na poklady, proto nezoufej

2) Máš ten poklad v nebi, který Ježíš nabízí, i ty?

 

Přehraj soubor

  Vladislav Santarius

  Matouš 6, 20

 

  Kázání Vladislava Santaria

  biblický proslov

  čeština