Kázání

Kázání na text J 20, 27-29: „Potom řekl Tomášovi: Vložiž prst svůj sem, a viz ruce mé, a vztáhni ruku svou, a vpusť v bok můj, a nebudiž nevěřící, ale věrný. I odpověděl Tomáš a řekl jemu: Pán můj a Bůh můj! Dí jemu Ježíš: Žes mne viděl, Tomáši, uvěřil jsi. Blahoslavení, kteříž neviděli, a uvěřili.“

 

Přehraj soubor

  Vladislav Santarius

  Jan 20-27-29

 

  Kázání Vladislava Santaria

  biblický proslov

  čeština