Kázání

Kázání na text Žd 12, 1-2: „Protož i my, takový oblak svědků vůkol sebe majíce, odvrhouce všeliké břímě, i snadně obkličující nás hřích, skrze trpělivost konejme běh uloženého sobě boje, patříce na vůdce a dokonavatele víry Ježíše, kterýž místo předložené sobě radosti strpěl kříž, opováživ se hanby, i posadil se na pravici trůnu Božího.“

 

Přehraj soubor

  Vladislav Santarius

  Židům 12, 1-2

  1977

  Kázání Vladislava Santaria

  biblický proslov

  čeština