Kázání

Kázání na text Zj 22,13: „Jáť jsem Alfa i Oméga, počátek i konec, první i poslední.“

Příklad o lidech-nulách a Kristu-jedničce. Smysl života jednotlivce i smysl dějin závisí na poměru k Ježíši Kristu.

 

Přehraj soubor

  Vladislav Santarius

  Zjevení 22, 13

  1980

  Kázání Vladislava Santaria

  biblický proslov

  čeština