Jóbova víra. Boží řešení, svrchovaný vstup do situace. Vyznání: „Vím, že můj Vykupitel žije!“

Výklad knihy Jób – část 9.

 

Přehraj soubor

  Jan Fojcik

 

  2015

  Biblické školení pracovníků

  biblický proslov

  čeština