Jób a příroda. Popis přírody v knize Jób… Znal Jób brontosaura?

Výklad knihy Jób – část 7.

 

Přehraj soubor

  Martin Piętak

 

  2015

  Biblické školení pracovníků

  biblický proslov

  čeština