Jób a nemoc. Je nemoc pouze a jenom zlá? Prokletí? Smysl nemoci a utrpení.

Výklad knihy Jób – část 4.

 

Přehraj soubor

  Boleslav Taska

 

  2014

  Biblické školení pracovníků

  biblický proslov

  čeština