Ježíš Kristus jako Velekněz

By 26. 4. 2021 No Comments

Tématem přednášky v exegetickém bloku věnovaném Listu Židům bude představení Ježíše Krista jako Velekněze. Na čem je založena velekněžská služba Pána Ježíše? Co z takového postavení vyplývá pro nás dnes?

 

Přehraj soubor

  Edward Mitręga

 

  2020

  Biblické školení pracovníků

  tematická přednáška

  čeština