Ježíš Kristus, Abraham a Mojžíš

By 13. 3. 2021 No Comments

Biblické školení pracovníků  2020/2021

Přednášejícími jsou Michal Mazur a David Kotas. Tématem jejich přednášek v exegetickém bloku věnovaném Listu Židům bude představení Ježíše Krista ve vztahu k Abrahamovi a Mojžíšovi. Otázka vztahu Pána Ježíše k Abrahamovi a potažmo nároku křesťanů na Abrahamovo
požehnání měla a má klíčový význam pro církev. Podobně křesťané se museli vypořádat se vztahem
Ježíše k Mojžíšovi a církve k Zákonu.

 

Přehraj soubor

  Michal Mazur

 

  2020

  Biblické školení pracovníků

  tematická přednáška

  čeština